Carta del

Benvolguts accionistes,

.

M’agradaria començar aquesta carta reconeixent l’esforç realitzat pels nostres milers de col·laboradors arreu del món durant el desenvolupament de la pandèmia global causada per la COVID-19. El seu demostrat i total compromís amb la companyia durant aquests difícils moments mereix un reconeixement especial. També vull, en nom del Consell d’Administració i en el meu propi, expressar el meu condol més sentit i la meva total solidaritat amb aquelles famílies que han viscut en primera persona l’impacte del virus entre els seus éssers estimats.

Naturgy es va anticipar a la gravetat de la situació en activar de manera urgent el seu comitè de crisi dies abans de decretar-se l’estat d’alarma a Espanya, i va adoptar mesures especials per protegir els seus empleats en tots els països on opera, així com per donar suport als seus clients i proveïdors.

Una de les primeres decisions va ser la de proporcionar els recursos necessaris als col·laboradors per al treball en remot des de casa. El 75% de la plantilla va poder acollir-se a aquesta mesura, que va contribuir a la seva protecció i a la dels seus familiars. En paral·lel, es van facilitar equips de protecció personal a aquells empleats que van haver de seguir desplaçant-se per atendre urgències dels nostres clients o acudir als centres crítics des dels quals es garanteix la seguretat del subministrament d’energia. El meu molt especial reconeixement als 1.100 empleats a Espanya i altres tants a la resta dels països on Naturgy té operacions, que han assegurat la normalitat en les nostres operacions durant aquest període especial.

Naturgy ha estat proactiva en dissenyar i activar un pla de desescalada i retorn a l’activitat després de la COVID-19, que en tot moment ha prioritzat la seguretat i la salut dels nostres empleats i les seves famílies. La companyia va realitzar tests als seus empleats per tal d’estructurar la tornada a la normalitat amb totes les garanties de seguretat i salut, i va fer extensiva aquesta mesura a tots els seus familiars directes. Complint amb les recomanacions de les autoritats sanitàries, també es van adaptar els espais de treball i se’n van intensificar les mesures d’higiene per oferir les majors garanties.

Un dels efectes que ha tingut aquesta pandèmia global és la constatació que el valor de les companyies va més enllà de les seves mètriques estrictament financeres; el focus avui ja no és només la dimensió econòmica de l’empresa, sinó també la seva dimensió social, el compromís que adquireix una companyia amb la societat en què opera i on pot influir millorant la qualitat de vida i el benestar de tots els seus ciutadans.

En línia amb aquesta visió, el grup va llançar diverses iniciatives amb l’objectiu de mitigar l’impacte de la pandèmia en les economies de les famílies, contribuir en la gestió de la crisi sanitària i ajudar a reprendre la senda del creixement econòmic. A Espanya els seus beneficiaris potencials són un col·lectiu superior als 10 milions de persones format per clients, famílies, proveïdors i societat en general.

Així mateix, l’empresa va anar identificant i implementant mesures a tots els països de l’Amèrica Llatina en els quals té operacions. Aquestes mesures es van prendre en línia amb l’evolució de la pandèmia en aquests territoris, algunes d’aquestes comunes a tots els països, com la suspensió dels talls de servei o l’ajornament o facilitats en els pagaments de les factures, i altres diferenciades segons la realitat de cada zona.

En aquest sentit, vull destacar que la companyia va ser pionera a donar suport a les necessitats de liquiditat a curt termini dels clients, tant domèstics com pimes i autònoms, a través de la possibilitat d’ajornar el pagament de les factures del segon trimestre de l’any i de finançar-les en dotze mesos, i que pot arribar a més de 4 milions de llars a Espanya. Així mateix, Naturgy va accelerar els pagaments als seus proveïdors pimes i autònoms per donar suport a l’estabilitat econòmica d’aquests col·lectius. En altres països, com l’Argentina, Xile i Mèxic, entre d’altres, també es van implementar mesures per facilitar la liquiditat d’aquestes empreses. Addicionalment, el grup va proporcionar la possibilitat d’assistència mèdica per videotrucada als seus més de 7 milions de clients, amb l’objectiu que els ciutadans puguin fer consultes de salut sense necessitat de sortir de casa, i descongestionar així els centres mèdics durant els moments més crítics.

Naturgy ha liderat també una extensa tasca social en aquesta crisi amb el subministrament d’electricitat i gas gratuïts a hotels i residències medicalitzades, on destaca el subministrament gratuït de gas a l’hospital de campanya instal·lat al recinte firal d’IFEMA a Madrid i al de la Fira a Barcelona.

Així mateix, la companyia va oferir un servei de reparacions gratuïtes de llum i gas durant un any per als treballadors sanitaris (metges, infermers, zeladors, etc.) així com per a membres de les diferents Forces i Cossos de Seguretat, les Forces Armades i els bombers, la qual cosa ha permès a gairebé 1,3 milions de persones acollir-se a aquesta mesura. Durant la durada de l’Estat d’Alarma, la companyia no ha tallat el subministrament de gas o llum als seus clients i, de la mà dels seus empleats, ha donat 1,1 milions d’euros a Creu Roja per a la compra de material sanitari. Aquesta campanya va ser replicada en els altres països on opera la companyia, generant donacions a la Creu Roja d’aquests territoris o, directament, a institucions de sanitat.

Si elevem la mirada més enllà de la companyia, sens dubte ens trobem davant d’un entorn sense precedents. L’expansió de la COVID-19 a nivell global ens ha enfrontat a una situació complexa, amb conseqüències molt difícils de predir i que augura un decreixement econòmic internacional a nivells de la Segona Guerra Mundial, segons organismes com l’FMI. La pandèmia ha limitat l’activitat productiva en molts sectors, ha afectat la dinàmica dels mercats i els consumidors, ha influït en els preus de les matèries primeres i, d’una manera especialment intensa, ha impactat en els preus del petroli i del gas.

La dificultat per fer front al virus ha obligat els governs i les entitats internacionals a aplicar mesures extraordinàries necessàries per contrarestar l’extensió de la pandèmia, amb un gran impacte en les economies locals i amb repercussió immediata en un sistema globalitzat com el nostre.

Sens dubte, tot això marcarà un abans i un després en l’economia i el comerç global, en les estratègies de producció de béns fins ara basades moltes d’elles en la deslocalització, en les relacions internacionals, en la mobilitat de les persones i dels béns, i també en les formes en què les companyies realitzem la nostra activitat. Molt possiblement, els canvis que hem viscut durant aquestes últimes setmanes produiran profundes modificacions que, recolzades per la tecnologia i molt especialment pel gran avenç de les telecomunicacions, es convertiran en estructurals.

.

Les principals fites de l’exercici 2019

Tot i la gravetat i l’abast de tot el que s’ha exposat anteriorment, és la nostra obligació rendir comptes del primer exercici complet desenvolupat sota el Pla Estratègic 18-22. De nou, vull destacar aquí el compromís, la dedicació i la professionalitat de tots els empleats de Naturgy, que han permès obtenir importants èxits malgrat els exigents reptes de l’entorn, tant macroeconòmics com energètics, així com afrontar les turbulències reguladores. Com a accionistes, si m’ho permeten, tenim motius per estar orgullosos de l’acompliment de tots ells.

Durant el 2019, hem invertit prop de 1.700 milions d’euros, principalment en projectes de creixement, amb la qual cosa s’han elevant les inversions en energies renovables fins a nivells màxims en la història de la companyia, hem continuat amb la modernització de les nostres xarxes de distribució d’electricitat i gas, i hem aconseguit el control conjunt de Medgaz, el gasoducte de connexió directa a Algèria, una infraestructura estratègica per a Naturgy i per a Espanya.

A principis de l’any, vam ser la primera empresa energètica espanyola en sol·licitar formalment el tancament de totes les nostres centrals de generació elèctrica per carbó, la qual cosa ens permet seguir avançant cap a un mix energètic més sostenible. La seva mínima utilització durant l’any, entre altres factors, ha contribuït a reduir el 2019 les nostres emissions de CO2 un 16% respecte de l’exercici anterior, una de les majors caigudes de el sector.

A finals de l’exercici, els nostres equips havien aconseguit generar uns estalvis de costos acumulats de més de 380 milions d’euros des del començament del Pla Estratègic al juny del 2018, amb la qual cosa ha millorat substancialment la competitivitat de la companyia, en ser una partida recurrent d’ara endavant. A més, s’han identificat noves iniciatives que ens permetran assolir l’objectiu marcat d’estalvis de 500 milions d’euros anuals ja el 2020. Som cada dia més competitius gràcies a ser cada dia més eficients.

Naturgy té avui un millor perfil de risc gràcies a les mesures adoptades per reduir la volatilitat d’aquells negocis que, per la seva naturalesa, depenen de variables exògenes que no controlem. En el cas del GNL hem treballat durant tot l’exercici 2019 perquè el 90% de les nostres vendes de l’any 2020 ja estiguin contractades, incrementant amb això la visibilitat dels fluxos de caixa.

El 2019, el Consell d’Administració ha aprovat la Política Global de Seguretat i Salut, que garanteix el compliment dels compromisos adquirits en la Política de Responsabilitat Corporativa. Estem satisfets que al llarg de l’any no hi va haver cap accident mortal entre els empleats de la companyia i que, a més, l’índex de gravetat d’accidents amb temps perdut es va reduir en més d’un 12%. No obstant això cal recordar la mort de dos empleats d’una empresa col·laboradora, la qual cosa ens obliga a seguir mantenint el focus en reduir també l’accidentalitat a les nostres empreses col·laboradores.

Durant l’any 2019, s’ha continuat avançant en la implantació de polítiques que impulsen la conciliació i la corresponsabilitat dels nostres col·laboradors, així com el foment per la diversitat. En aquest sentit, més de 1.300 empleats s’han acollit durant l’any a alguna d’aquestes mesures i, d’altra banda, hem aconseguit que el percentatge de dones en plantilla en les nostres àrees corporatives hagi arribat al 55%.

.

L’escenari energètic de l’any 2019

Tots aquests èxits aconseguits durant l’exercici s’emmarquen en un escenari energètic que s’ha anat deteriorant de mica en mica i que es va agreujar en la segona part de l’any, servint com a mostra l’evolució d’alguns indicadors clau, com són el preu del gas i el preu del pool elèctric.

Pel que fa al gas, els índexs de referència dels últims tres anys han caigut molt significativament: a Europa l’NBP va baixar un 36%, la referència a US, l’HH, va disminuir un 34% i a Àsia el JKM es va reduir en un 23%. Aquesta caiguda de preus ha resultat en un desacoblament en la correlació que històricament hi ha hagut entre el preu del gas i el preu del petroli.

La relació del preu del gas a Àsia pel que fa al petroli va caure d’un 13,8% el 2018 a un 9,3% el 2019, i la mateixa relació a Europa va patir una caiguda de l’11,4% al 7%. L’impacte d’aquestes caigudes s’ha pogut mitigar substancialment gràcies al canvi d’estratègia que es va iniciar el 2018 per reduir la volatilitat dels negocis, especialment en el negoci de GNL, i que ha permès al primer trimestre del 2019 tenir aproximadament el 90% dels volums de l’any coberts.

Una de les conseqüències de la caiguda del preu del gas ha estat un descens del 17% del preu del pool elèctric a Espanya pel que fa al 2018, motivat principalment per un important increment de la producció de les centrals de cicle combinat (CCGT), i que ha afectat els preus del pool per la sobreoferta.

En vista dels esdeveniments dels últims mesos, a Naturgy seguim atents a l’evolució de la COVID-19 i el seu impacte en l’escenari macroeconòmic i energètic internacional i nacional, per adaptar les nostres activitats i decisions a les situacions derivades de la pandèmia que puguin produir-se en el mitjà i llarg termini. Estem i estarem preparats per prendre les decisions necessàries en cada moment i sota qualsevol circumstància.

.

Els resultats de l’any 2019

Pel que fa a les magnituds econòmiques consolidades del grup, i que trobaran amb molt més detall al llarg d’aquestes pàgines, voldria destacar les més rellevants aconseguides el 2019 en comparació amb allò que es va aconseguir en l’exercici 2018:

 • El total d’ingressos va superar els 23.000 milions d’euros (-5,3%).

 • El benefici d’explotació ordinari va ser de 4.668 milions d’euros (+6%).

 • El benefici net ordinari va tancar en 1.432 milions d’euros (+15%).

 • La generació de caixa es va situar en 5.600 milions d’euros.

 • El deute net total es va mantenir constant en 15.300 milions d’euros. Com a conseqüència d’això, l’agència de ràting Standard & Poor’s va mantenir la qualificació de risc del grup en BBB estable, tot i la conjuntura sectorial desfavorable i la incertesa econòmica.

 • Contribuïm amb 921 milions d’euros en tributs propis i amb 2.034 milions d’euros principalment en IVA.

Si passem a analitzar els resultats individuals de cadascuna de les diferents àrees de negoci, m’agradaria destacar:

En la divisió de Gas & Power assistim d’una banda a un bon comportament del negoci de comercialització de gas, electricitat i serveis, així com del de generació internacional; i, per l’altre, a una debilitat dels negocis de GNL i generació convencional a Espanya, afectats tots dos per un descens de les vendes, preus i marges. Tot i el difícil entorn que es va accentuar en l’última part de l’any, aquesta divisió va aportar 1.420 milions d’euros a l’Ebitda consolidat, un 2% inferior a l’any passat. Així mateix, va mantenir l’aposta per invertir en projectes de creixement futur, majoritàriament energies renovables, destinant un total de 558 milions d’euros.

El negoci de Xarxes d’electricitat i gas a EMEA va registrar una evolució estable de tots els seus negocis, que van contribuir al conjunt amb un Ebitda de 1.981 milions d’euros, un 7% superior a l’exercici anterior. La companyia no renuncia al seu suport a la transició energètica a través d’inversions en negocis regulats, especialment en xarxes d’electricitat, a les quals va destinar aproximadament 221 milions d’euros en l’exercici.

Quant als negocis de Xarxes a l’Amèrica Llatina, la divisió del con Sud (Xile, el Brasil, l’Argentina i Perú) va aconseguir una millora significativa del seu resultat el 2019 i una contribució a l’Ebitda ordinari de 946 milions d’euros, un 12% més. Tot això malgrat l’evolució negativa dels tipus de canvi, especialment destacable en el cas de l’Argentina, i a la deterioració de la situació política a Xile durant l’última part de l’any. En el cas de la divisió Nord (Mèxic i Panamà), el bon funcionament operatiu dels seus negocis, així com l’increment de la demanda, van consolidar un Ebitda de 377 milions d’euros, un 37% superior al període anterior, recolzat també per una evolució positiva del tipus de canvi.

Tant les unitats corporatives com les divisions de negoci van avançar en les seves polítiques de millora i actualització tecnològica, amb el projecte Lean com a base per a la transformació global i amb l’impuls de la simplificació dels processos del Grup.

.

Naturgy en el mercat de valors durant el 2019

Malauradament, els bons resultats operatius de la companyia no s’han vist reflectits de manera similar en el comportament de l’acció durant l’any 2019. Tot i oferir una rendibilitat total a l’accionista superior al 6%(1), la cotització s’ha vist afectada per diversos factors exògens, entre els quals destacarien:

 • La proposta de la CNMC per a la remuneració reguladora de l’activitat de distribució de gas a Espanya, que implicava en el mitjà termini injustificades retallades en els nostres ingressos. En aquest sentit, la gestió regulatòria ha estat intensa durant el 2019 per fixar el marc regulador que començarà a regir a partir de l’any 2021. El marc regulador que finalment s’ha aprovat en el primer trimestre del 2020 redueix substancialment l’impacte negatiu per al sistema en comparació amb la proposta inicial i es basa en una continuació del marc de remuneració basat en l’activitat existent. En el procés, Naturgy ha donat suport fermament a una metodologia objectiva i a un marc estable que proporciona visibilitat i incentius per a les inversions per tal de protegir els interessos de tots els seus grups d’interès i una transició energètica equilibrada. La companyia adoptarà els plans de creixement per garantir que les noves inversions que emprengui siguin raonablement remunerades i aconsegueixin la rendibilitat mínima assumible a llarg termini.

 • La inestabilitat política a l’Amèrica Llatina, i molt especialment a Xile i l’Argentina, que ha resultat en propostes d’ajustos retributius i deteriorament dels tipus de canvi, i que ha generat preocupació en els mercats financers a causa de la nostra rellevant presència a la zona.

 • Un escenari energètic en continu deteriorament, que va intensificar la seva caiguda a partir del tercer trimestre del l’any, provocant un desacoblament entre els preus internacionals de gas pel que fa a la seva referència anterior, el petroli, i amb una afectació als preus de les commodities. A més, les rellevants caigudes del preu de gas que han generat impactes en resultats també negatius en la generació tèrmica, i molt especialment en els marges dels CCGT.

En aquest sentit, vull compartir amb tots vostès que a Naturgy no gestionem la companyia condicionats pel comportament de la cotització de l’acció a curt termini, ja que creiem fermament que a llarg termini el preu de la nostra acció reflectirà el progrés de la companyia, i que assumim la responsabilitat d’anticipar-nos als reptes futurs amb decisió i il·lusió, factors que de ben segur acabaran veient-se reflectits en la nostra valoració.

.

(1) Rendibilitat total per a l’accionista calculada en funció del comportament anual de l’acció, ajustant el preu per tenir en compte els dividends distribuïts.

.

El futur immediat i la necessitat de transformar-se

Hem començat un nou any, el 2020, amb importants sobresalts i vents de cara. Un any que no serà fàcil, en un entorn de creixent tensió comercial, de menys demanda privada, de deteriorament dels preus mundials de les commodities, especialment les energètiques, i d’elevada incertesa i volatilitat. Com a conseqüència de tot això, l’OCDE preveu un creixement de l’economia mundial en els nivells més baixos des de la Gran Recessió, amb revisions contínues de les seves previsions, determinant totes elles perspectives menys positives que les anteriors, influïdes també per les repercussions dels últims esdeveniments en matèria de salut.

Aquest incert i cada dia més volàtil i eteri entorn requereix que les empreses facin un exercici de reflexió, que es busquin noves vies per adaptar-se a les noves condicions i que s’executin els plans que faran projectes més sostenibles i duradors. La pandèmia provocada per la COVID-19 ens empeny fins i tot amb més determinació a millorar la nostra eficiència i adaptar-nos a les noves circumstàncies. La companyia està determinada a treballar i adaptar-se a la nova realitat macroeconòmica mundial que tots els sectors afronten.

Per això, cal que Naturgy també adopti aquesta actitud, aprofundeixi en una nova etapa de transformació, més profunda, i permeti seguir consolidant les reformes estructurals portades a terme i, alhora, abordi els desafiaments del futur immediat. En conseqüència, el 2020 iniciarem una nova etapa en què perseguim:

 • Ser més ambiciosos en la nostra recerca de l’excel·lència i la millora de la nostra competitivitat, optimitzant els processos que ens permetin aprofundir en les nostres eficiències. Durant l’any 2020, arribarem a un nivell de millora d’opex que ens permetrà complir amb els nostres objectius amb dos anys d’avançament, motiu pel qual assumim la responsabilitat de fixar objectius més ambiciosos a assolir el 2022, i, per a això, identificar noves fonts de millora que ens permetin fer front a escenaris adversos.

 • Consolidar el nostre protagonisme en la transició energètica, avançant en la descarbonització del grup, incrementant el pes del negoci elèctric i amb un particular focus en fonts de generació renovable. Ho farem amb disciplina financera, perseguint també millorar la predictibilitat dels fluxos de caixa i incrementant el nostre potencial de creixement futur. I atorgant-li a la innovació el paper que requereix.

 • Accelerar, en tant que sigui possible, la rotació de la nostra cartera de negocis, que ens permetrà reduir el perfil de risc de la nostra companyia i la volatilitat, i que, a més, ens permetrà cristal·litzar valor. Aquestes accions també haurien de contribuir a continuar avançant en la simplificació del Grup i accelerar els nostres compromisos de descarbonització en línia amb el nostre Pla de Medi Ambient, i que han estat reconeguts per nombrosos índexs internacionals.

 • Intensificar la gestió reguladora de forma proactiva per aconseguir que puguem invertir i operar sota marcs reguladors estables, amb visibilitat a llarg termini. Treballarem per tenir esquemes reguladors que incentivin les inversions i garanteixin rendibilitats raonables per donar suport a la transició energètica.

 • Adaptar la nostra organització als reptes que identifiquem, per ser capaços d’afrontar-los amb les majors garanties d’èxit. I, per això, combinarem l’important talent de què gaudeix ja la companyia amb el reforç de talent extern, per fer de Naturgy una referència en qualitat i compromís dels seus empleats.

.

Els nostres compromisos amb accionistes i stakeholders

A Naturgy enfoquem la nostra gestió cap a la creació de valor per als accionistes i l’alineació dels interessos de tots els nostres stakeholders. En aquest sentit, treballarem per renovar la il·lusió i potenciar la identificació amb aquest projecte per part de tots els nostres col·laboradors i clients.

Així mateix, continuarem reforçant el nostre compromís per la seguretat i la salut, desenvolupant la nostra Política de Responsabilitat Corporativa, i per sobre de tot, perseguint consolidar un ambient de treball saludable i de benestar, així com un entorn de zero accidents per als nostres col·laboradors.

Seguirem també avançant en el nostre Pla de Vulnerabilitat, gràcies a l’acció social de la nostra Fundació, amb iniciatives com les rehabilitacions energètiques en habitatges de famílies vulnerables o l’Escola d’Energia, que ha format ja a gairebé 20.000 persones aquest últim any.

Pel que fa al govern corporatiu de la societat, progressarem amb pas ferm en el compliment de les recomanacions de la CNMV. Serem pioners en algunes d’elles i explicarem de forma transparent, si fos el cas, les raons per les quals no és possible complir totalment amb altres. Especialment reforçarem el compromís del Consell amb la Sostenibilitat i avançarem cap a la paritat en el si del Consell d’Administració. Som conscients de la importància dels objectius de paritat i de la necessitat d’emprendre aquests reptes amb fermesa i realisme després de 175 anys d’història. I, per això, en donarem exemple des del màxim òrgan de govern de la companyia.

I mantindrem el nostre compromís de remuneració a l’accionista, en línia amb allò que estableix el Pla Estratègic.

Començava aquesta carta enumerant alguns dels motius pels quals, com a accionistes, tenim raons per estar orgullosos de l’acompliment de la companyia durant l’any 2019, un any que es va anar complicant. Ara ja estem immersos en un nou exercici, el de l’any 2020, més reptador i amb més incerteses a la vista del descens sense precedents de l’economia mundial per la crisi sanitària de la COVID-19. Tenim l’obligació d’avançar en un context de caigudes del PIB mundial d’acord amb les informacions d’organismes econòmics nacionals i internacionals. Però a Naturgy tenim la capacitat i l’equip humà disposat a afrontar la situació amb les màximes garanties per als nostres accionistes.

Ens comprometem a assumir la responsabilitat d’accelerar la nostra transformació, i de portar-la a terme sempre que sigui necessari, amb l’objectiu ferm de convertir els reptes i les incerteses de l’entorn en oportunitats, i de fer-ho amb la màxima il·lusió i amb totes les nostres energies renovades. Estic convençut que, amb el nostre compromís pel treball dur i la determinació necessària per afrontar els canvis, tornarem a tenir motius per estar orgullosos dels nostres èxits. I estic també convençut que l’actitud i el compromís de tots els nostres empleats ajudarà a assolir les nostres metes.

Moltes gràcies per la seva atenció i per dipositar la seva confiança en tots nosaltres.

Francisco Reynés
President Executiu
Madrid, maig de 2020

Principals

Import
net de negocis __________

22035
M€

-5,4% VS. 2018

Resultat brut
d’explotació ordinari

2000
M€

+5,8% VS. 2018

Benefici
net ordinari __________

1000
M€

+15,0% VS. 2018

Free Cash Flow
després de minoritaris __________

1558
M€

-35,9% VS. 2018_____________

Capex ____________________ ________ ________

1085
M€

-27,4% VS. 2018 _____________

Capex de creixement
remunerat

952
M€

70% en renovables i xarxes d’electricitat

Deute financer net
el 31/12 _____________

12268
M€

-0,3% VS. 2018 Proforma NIIF16

Endeutament
__________ __________

0
%

51,2% en 2018

Deute financer
net/Ebitda _____________

0
X

3,8x en 2018

Cotització el 31/12
____________________ ________

21.40

22,26€ en 2018

Benefici
ordinari per acció _____________

0

1,25€ en 2018

Dividend distribuït
per acció ____________

0.46

1,30€ en 2018

Ebitda
per zona geogràfica (%) ______

Ebitda
ordinari per negocis (%)______

Inversions
per negocis (%)_____________

Inici

Informes Anuals 2019

Descarregar Carta de l'President
Amplieu la informació d'aquest contingut en PDF
Descarregar Principals Magnituds

Següent

Principals fites de l'any